Ett av de bästa garantipaketen i branschen

+ 3 000 arbetstimmar* på havererade maskindelar

+ 3 000 timmar* för arbetet att byta delen

+ Resekostnaden upp till 30 mil per garantifall**

+ Arbete på 100 arbetstimmar service

 

BÄSTA KVALITET OCH ANSVAR

Bakom de nya garantivillkoren ligger ett grundligt arbete. Att utveckla och förbättra företagets skotare och skördare pågår dagligen, det sitter i väggarna. Hårt arbete, blandat med en dos ”småländskt jäklar anamma”, har nu resulterat i att garantistandarden har nått en helt ny nivå. Rottne vill helt enkelt arbeta bort de eventuella driftstörningar som våra kunder kan utsattas för.

DEN MEST UNIKA GARANTIN

Rottne har förbättrat sina grundgarantier, vilket innebär att Rottne nu utan kostnad ersätter de maskindelar som havererar på grund av tillverknings- eller materialfel samt kompenserar maskinägaren för arbetet som det tar att byta delen upp till 3 000 arbetstimmar*. Tidigare har garantin varit 2 000 timmar för själva delen och upp till 1 000 timmar för arbetet, så det är en markant förbättring. Rottne står också för resekostnaden för serviceteknikern, upp till 30 mil (300 km) per garantifall, fram till att maskinen har arbetat 500 timmar**.

Förutom förbättrad garanti på delar, arbetskostnad och resor bjuder Rottne även på arbetet vid det första servicetillfället som görs efter 100 arbetstimmar. Rottnes satsning innebär att företagets skogsmaskiner lämnar monteringshallarna med grundgarantier som nu är bland de bästa i hela branschen.

* Gäller i 12 månader (vilket som kommer först).
** Gäller i 6 månader (vilket som kommer först).


Kontakta din lokala återförsäljare för mer information om Rottnes omfattande garantipaket.